Notifikasi

Kepriye Tuladhane Teks Sesanti


Kepriye Tuladhane Teks Sesanti

1. Apa wae titikane teks pawarta? 2. Apa bedane teks pariwara karo teks sesanti? 3. Kepriye tuladhane teks pariwara? 4. Kepriye tuladhane teks sesanti? 5. Kepriye tuladhane teks pawarta saparagrap? 6. Kepriye panemumu ngenani teks pawarta sajerone kalawarti Jaya Baya lan Panjebar Semangat?​

1. 1. Apa wae titikane teks pawarta? 2. Apa bedane teks pariwara karo teks sesanti? 3. Kepriye tuladhane teks pariwara? 4. Kepriye tuladhane teks sesanti? 5. Kepriye tuladhane teks pawarta saparagrap? 6. Kepriye panemumu ngenani teks pawarta sajerone kalawarti Jaya Baya lan Panjebar Semangat?​


Jawaban:

xmxmxkxox

Penjelasan:

iiwowowow99e


2. Kepriye tuladhane teks sesanti


Jawaban:

1. Aja dumeh

Jangan sombong

Jangan meremehkan orang lain

2. Jer basuki mawa beya

Kesuksesan pasti membutuhkan beaya

3. Ing ngarsa sung tuladha

Di depan memberi contoh

4. Ing madya mangun karsa

Di tengah berkreasi

5. Tut wuri handayani

Di belakang memotivasi

semoga membantu :")


3. 1.kepriye tuladhane teks pariwara?2.kepriye tuladhane teks sesanti?5.kepriye tuladhane teks pawarta saparagrap?4.kepriye panemumu ngenani teks pawarta sajerone kalawarti jaya baya lan panjebar semangat​


Jawaban:

1.

• Ingkang gayuh prabeyanipum listrik mirah.

• Monggo sesarengan pada mampir dateng toko Ramayana mumpung wonten promo 100%.

• Ingkang madosi sprei saget dateng menyang pasar.

2. "Negor Sauwit, Nandor Satus Bibit"

5. Banjir kang ono ing Jakarta tansaya nemen. warga dianjurake pindah ing panggonan kang luwih aman. Taun iki laporan banjir ing Jakarta tansaya akeh mula pemerintah lan masyarakat kudu Kerjasama.

4. Teks pawarta ing kalawarti Jayabaya lan Panyebar Semangat sing ditulis ing basa Jawa dadi salah sijining upaya kanggo nglestarekake basa Jawa lan perlu diteruske marang generasi mudha supaya biyasa migunakake basa jawa ing padinan


4. Kepriye tuladhane teks sesanti?Wangsulan : .....​


Jawaban:

teks sesanti adalah teks slogan

tuladhane

Penjelasan:

(contohnya) :

"Negor Sauwit, Nandor Satus Bibit


5. 3. Kepriye tuladhane teks sesanti? ​


Jawaban:

teks sesanti adalah teks slogan

pembahasan

teks sesanti adalah teks slogantuladhane (contohnya) :"Negor Sauwit, Nandor Satus Bibit"


6. kepriye tuladhane teks sesanti​


Jawaban:

1.ojo dumeh ojo sombong

2.tut wuri handayani

3.jerbasuku mawa beya

semoga membantu


7. 11Apa wae titenane teks pariwara?Wangsulan : ....12Apa bedane tekas pariwara karo teks sesanti?Wangsulan :13Kepriye tuladhane teks pawarta saparagrap wae!Wangsulan :14Kepriye tuladhane teks sesanti?Wangsulan : ....15Kepriye tuladhane teks pariwara?Wangsulan :​


Jawaban:

1. kamomot ing media cetak Utawa media elektronik

2.Teks Pengumuman Ngemot Pariwara

Teks Sesanti Ngemot Motivasi Urip

3. ora ngerti ^^

4.◕ Aja dumeh

Jangan sombong

Jangan meremehkan orang lain

◓Jer basuki mawa beya

Kesuksesan pasti membutuhkan beaya

◓ Ing ngarsa sung tuladha

Di depan memberi contoh

◓ Ing madya mangun karsa

Di tengah berkreasi

◓ Tut wuri handayani

Di belakang memotivasi

5.Esuk mau warga Jepang daerah Hokaido dikagetke karo rudal saka Korea Utara sing nglintas ing langit. Para warga dikon nglindungi awak saka ancaman korut nek lemahe arem dibom nganti dadi awu. Aksi iki amarga Korea Utara balas dendam karo Amerika Serikan lan Korea Selatan sing lagi latihan bareng. PBB sampun ngekei sanksi sing luwih abot kangge rezim Kim Jong Un lan ngutuk aksi iki, tur ora ana hasile.

sorry kalo salah^^


Video Terkait


Join the conversation
Post a Comment
Top comments
Newest first
Table of Contents
Link copied successfully.