Notifikasi

Kenampakan Alam Yang Digambarkan Dengan Simbol Area Adalah


Kenampakan Alam Yang Digambarkan Dengan Simbol Area Adalah

kenampakan alam yang digambarkan dengan simbol area adalah​

1. kenampakan alam yang digambarkan dengan simbol area adalah​


Jawaban:

1. Sungai

2. Danau

3. Kepulauan

semoga membantu


2. kenampakan alam yang digambarkan dengan simbol area adalah​


Jawaban:

sungai bisa garis...danau...biasa berbentuk bulatan

Penjelasan:

maaf kalo salah :)


3. Kenampakan alam yang digambarkan dengan simbol area di sebut


yaitu objek berupa danau, rawa, tegalan, sawah

4. Kenampakan alam yang digambarkan dengan simbol area adalah


1. Sungai (ini bisa area bisa juga garis)
2. Danau
3. Kepulauan

Semoga membantu!!!sungai bisa garis.. danau.. biasa berbentuk bulatan

5. Kenampakan alam yang digambarkan dgn simbol area adalah


objek yang digambarkan pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan.simbol area memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya misalnya:area berupa sawah digambarkan dalam bentuk Polygon tertutup yang didalamnya terdapat simbol tanaman padi
terima kasih semoga benar

6. kenampakan alam yang di gambarkan dalam simbol area adalah


Gunung

Maaf kalau kurang tepat
dataran rendah ,dataran tinggi ,perairan (maaf kalo salah ya)

7. kenampakan alam yg di gambarkan dengan simbol area adalah


Danau dan waduk
@#$$***1Sungai (ini bisa area bisa juga garis)                                                                  2Danau                                                                                                                3.Kepulauan


Video Terkait


Join the conversation
Post a Comment
Top comments
Newest first
Table of Contents
Link copied successfully.